Sovittelun edut verrattuna tuomioistuinsovitteluun ja oikeudenkäyntiin

 

 

Milloin?

Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n sovittelupalvelu on erinomainen vaihtoehto, kun kaikki osapuolet suostuvat sovitteluun ja osapuolilla on tarve ulkopuolisen tuomalle asiantuntemukselle riidan ratkaisemiseksi. Kyseessä on oltava juridinen riita, kuten kaupallinen riita, työsopimusriita, asunto- tai kiinteistökauppariita, rakennusurakkariita, perintöriita tai omaisuuden ositukseen liittyvät riita.

Miksi?

Asianajotoimisto Teräskulma Oy:n työntekijöillä on runsaasti kokemusta riita-asioiden sovintomenettelyistä. Joustava palvelu mahdollistaa sovittelun perinteisiä reittejä helpommin ja kustannustehokkaammin kaikille sitä tarvitseville. Palvelu on neutraalia, puolueetonta ja luottamuksellista. Kyseessä on vapaaehtoinen menettely, jossa neutraali kolmas osapuoli sovittelee osapuolten välistä riitaa.

Sovittelussa lähdetään liikkeelle sovinnon mahdollistavien olosuhteiden luomisesta osapuolten välille. Ulkopuolisen sovittelijan käyttäminen mahdollistaa sen, että keskustelussa kaikkien osapuolten näkemykset tulevat kuulluksi, asiaan liittyvä juridiikka hahmottuu osapuolille ja päästään hyödyntämään tilanteeseen sopivimpia neuvottelumenetelmiä.

Mitä sovittelupalvelu pitää sisällään?

Helpoiten sovittelu saadaan käynnistettyä osapuolten yhteisestä yhteydenotosta. Yhteydenoton jälkeen osapuolten kesken tehdään sovittelusopimus, jonka yhteydessä sovitaan, miten sovittelu toteutetaan.

Sovittelun aikana käydään yleensä yhteiskeskusteluja, joissa kaikki osapuolet ovat läsnä ja erilliskeskusteluita, joissa sovittelija keskustelee kunkin osapuolen kanssa kahden kesken. Sovittelija voi vastaanottaa osapuolilta aineistoa ja osapuolten suostumuksella hankkia riitaan liittyvän tarvittavan selvityksen. Lopuksi sovittelija voi myös tehdä osapuolten pyynnöstä sovintoehdotuksen. Sovun synnyttyä sovittelija laatii sovintosopimuksen ja tietyissä tilanteissa huolehtii sen täytäntöönpanosta.

 

KULKU

 

MUUT SOVITTELUPALVELUT

Asianajotoimisto Teräskulma Oy tarjoaa myös muita sovittelupalveluita.

  • Avustaminen tuomioistuimessa riita-asian sovintomenettelyssä
  • Avustaminen sovittelutoimiston sovittelussa
  • Avustaminen tuomioistuimessa lapsiasioiden sovittelussa eli ns. follo-sovittelussa
  • Avustaminen FAI-sovittelussa
  • Avustaminen Asianajajaliiton sovittelussa
  • Avustaminen muissa tuomioistuinten ja sovittelutoimistojen ulkopuolisissa sovitteluissa

 

Ota yhteyttä